Vánoce ve škole 2023

Poslední školní den kalendářního roku 2023 se žáci neučili podle rozvrhu, přesto si toho hodně vyzkoušeli a mnohé se dozvěděli.

První dvě vyučovací hodiny navštěvovaly jednotlivé třídy čtyři zastavení projektu VÁNOCE NEJEN ČESKÉ. Osmáci-němčináři s paní učitelkou Poulovou si připravili krátký program o Vánocích v Německu, osmáci-ruštináři s paní učitelkou Moravcovou představili podobu Vánoc ruských.Třetím zastavením byly Vánoce americké v režii paní učitelky Francové a třídy 7. A. Čtvrté vystoupní všem připomnělo Vánoce české – ty připravila třída 7. B pod vedením pana učitele Mervarta.

Kolem desáté hodiny nastal čas na výměnu přáníček. Jednotlivé třídy a oddělení družiny chystají každý rok papírové přáníčko, které také doplní vánočním přáním. Žáci je pak roznášejí po škole a ověřují si, že zvládnou přiměřeně komunikovat. Výstavka letošních výtvorů je jako vždy na poličkách u pohárů naproti ředitelně.

Poslední společnou akcí bylo ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH. Také letos byla škola rozdělena do dvou skupin (1. A, 3. A, 5. A, 7. A, 8. A, 9. A a 2. A, 4. A, 6. A, 7. B, 8. B, 9. B). Zpívalo a hrálo se na schodišti u výtahu. Zhruba 40minutový program připravila paní učitelka Jarmila Matyasiková, žáci hráli koledy na různé hudební nástroje. Zapojil se také kroužek flétniček a asi to bylo poslední vystoupení pod vedením paní vychovatelky Dany Effenberkové. Několika písněmi přispěl také dramatický kroužek paní vychovatelky Evy Petrové. Závěr patřil jako vždy školnímu minisborečku. Po slovech paní ředitelky Michaely Petráčkové a pana starosty Miroslava Sixty, který se spolu s místostarostou Janem Špačkem akce účastnil, zazněla píseň Půlnoční, která vystoupení tradičně uzavřela.

Ve zbývajícím čase během dne proběhly ve třídách BESÍDKY s výměnou dárečků a individuálním programem podle domluvy s třídními učiteli.

-pp-

Tyto webové stránky využívají analytický soubor cookie pro vylepšení funkcí webových stránek a analýzu využívání webových stránek dle zásad GDPR. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby "umožnilo cookies". Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít