VÝCHOVNÝ PORADCE

Informace byly aktualizovány 22. 9. 2023

Funkci výchovného poradce na škole vykonává paní učitelka Martina Hepnarová.

O individuální konzultaci lze také požádat elektronickou poštou na adrese: vychovnyporadce@zspulicka.cz, kam můžete zasílat i další otázky související například s volbou povolání.

Linka bezpečí, z.s., –  telefonická krizová pomoc dětem. Poskytujeme zdarma a anonymně služby telefonické krizové pomoci a e-mailové a chatové poradny pro děti a mládež z celé České republiky a rovněž v rámci naší druhé služby Rodičovská linka pomáháme všem dospělým osobám, které jednají v zájmu dítěte (tj. rodičům, pedagogům ad.). Další informace o našich službách naleznete na www.linkabezpeci.cz

rodicovskalinka-letak

linkabezpeci-skolni-letak

linkabezpeci-letak

KONZULTAČNÍ HODINY VÝCHOVNÉHO PORADCE

Dle domluvy.
Nutné telefonické objednání na telefonu 770 185 773 nebo e-mailem.

ČASOVĚ TEMATICKÝ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE – 2023/24 k nahlédnutí ZDE.

V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE 2023-24 SE SETKÁNÍ RODIČŮ A ŽÁKŮ SE ZÁSTUPCI STŘEDNÍCH ŠKOL NEKONÁ (deváťáci se účastnili setkání v říjnu 2022).

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH PREZENTACÍCH STUDIJNÍCH OBORŮ STŘEDNÍCH ŠKOL ve školním roce 2023-24 naleznete ZDE.

Pomůcku pro volbu správné střední školy naleznete i na stránkách www.stredniskoly.cz.

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti

  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů
  • Poradenství k volbě povolání
  • Spolupráce s organizacemi
  • Péče o žáky s poruchami učení
  • Poskytování informací k volbě povolání
  • Peče o žáky neprospívající
  • Poskytování odborných informací rodičům a metodické vedení učitelů
  • Mapování klimatu školy

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
* Orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání a vývoj vyžadují zvláštní pozornost, na základě informací od třídních učitelů, popř. jiných pedagogických pracovníků školy, příprava návrhů na další péči o tyto žáky
* Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou
* Koordinace poradenských služeb poskytovaných žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
* Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • Postup řešení jednotlivých situací při přiznávání podpůrných opatření naleznete ZDE.

Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů
* Společné jednání se zákonnými zástupci žáka, tj. žádost o pomoc při řešení vzniklého problému
* Svolání výchovné komise v případě závažných provinění se proti školnímu řádu nebo opakujících se prohřešků
* Jednání s organizacemi zabývajícími se péčí o děti a mladistvé

Poradenství k volbě povolání
* Informace o oborech vzdělávání a jednotlivých profesích
* Informace o vzdělávací nabídce středních škol a učilišť
* Informační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče
* Informace o přijímacím řízení
* Seznámení s informačními zdroji k volbě dalšího vzdělávání
* Spolupráce s třídním učitelem vycházejících žáků

Spolupráce s organizacemi
* Pedagogicko psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou, popř. další poradny
* Středisko výchovné péče
* Orgány péče o dítě    Informace OSPOD – leták 1.část  ZDE.    Informace OSPOD – leták 2.část  ZDE.
* Policie ČR
* IPS Úřadu práce Rychnov nad Kněžnou

Tyto webové stránky využívají analytický soubor cookie pro vylepšení funkcí webových stránek a analýzu využívání webových stránek dle zásad GDPR. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby "umožnilo cookies". Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít