HISTORIE

Jak šel čas v naší škole

Po skončení války nastává v roce 1945 v Dobrušce nová etapa rozvoje školství – v září bylo založeno státní reálné gymnázium, vyučování v něm bylo zahájeno 23. září za přítomnosti tehdejšího ministra školství a osvěty prof. Zdeňka Nejedlého. Gymnázium bylo provizorně umístěno do budovy živnostenské školy (dnes SPŠ elektrotechnická v ulici Čsl. odboje). Odtud již jako jedenáctiletá střední škola bylo přemístěno od září 1953 do bývalé měšťanské školy v ulici Františka Kupky.

Dne 7. září 1958 byla otevřena nová školní budova jedenáctileté střední školy v Pulické ulici, kterou gymnázium využívá dodnes. Vyučování bylo zahájeno v 15 třídách – 5 tříd měl první stupeň, 4 třídy druhý stupeň a šest tříd třetí stupeň.

V roce 1960 byla uzákoněna povinná devítiletá školní docházka – místo jedenáctiletých a dvanáctiletých středních škol byly vytvořeny základní devítileté školy (ZDŠ) jako povinné a střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ) jako výběrové. Škola tak byla rozdělena na dvě, obě však zůstaly pod jedním vedením.   Na začátku školního roku 1967 – 68 došlo k úplnému oddělení základní školy, které má od této doby samostatné ředitelství. Dále však používala budovu společně s gymnáziem. Velký populační nárůst na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let a s tím zvýšený počet žáků na základní škole vedl k rozhodnutí o výstavbě samostatné budovy pro základní školu.

Nový pavilon je dokončen v roce 1985 vedle stávající budovy gymnázia a základní škola se přemisťuje do něho. Nadále však využívá tělocvičnu a školní jídelnu společně s gymnáziem.  V roce 2003 byla dokončena nástavba druhého patra školy, budova změnila svou vnější tvář, ale přibyly především tři nové kmenové učebny, výtvarný ateliér, moderně vybavená počítačová učebna, knihovna s informačním centrem a učebnou hudební výchovy a společenský sál, který slouží i moderní gymnastice.

Tyto webové stránky využívají analytický soubor cookie pro vylepšení funkcí webových stránek a analýzu využívání webových stránek dle zásad GDPR. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby "umožnilo cookies". Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít